OPRAVY

STAVBY

ASFALT

SME PROFESIONÁLI

NAŠA PRÁCA

Vďaka naším skúsenostiam poskytujeme zákazníkom komplexné riešenia na mieru. Využitím tých najnovších technológií a pracovných metód garantujeme kvalitu našich prác. V našej spoločnosti dbáme na ekológiu, a preto dodržiavame všetky legislatívne normy zamerané na ochranu životného prostredia.

KONTAKTUJTE NÁS

Oprava asfaltových povrchov inframetodou

Inframetóda je inovatívny postup pre opravu defektov asfaltových plôch.

Oprava kanalizačných vpustí a poklopov

Postaráme sa o opravu alebo výmenu kanalizačných mreží, opravu telesa vpustu, výmenu odtoku vpustu a o čistenie odtokov vpustov.

Realizácia prípojok pre vodu, kanalizáciu a plyn

Pomôžeme Vám s inžinierskymi sieťami! Navrhneme pre Vás technické riešenia prípojiek na vodu, kanalizáciu a plyn a zároveň dané práce zrealizujeme.

Stavebné a rekonštrukčné práce

Nechajte stavebné a rekonštrukčné práce na nás! V rámci našich služieb vám poskytujeme komplexné riešenia vašich požiadaviek.